Društva za osiguranje/reosiguranje i mirovinska osiguravajuća društva

Društva za osiguranje/reosiguranje

Zakonski okvir 

  • Zakon o osiguranju - neslužbeni pročišćeni tekst (Narodne novine broj 30/15, 112/18, 63/20; dalje: Zakon)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja podnose osnivači društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u kojem se moraju navesti skupine osiguranja, pojedine vrste osiguranja ili rizici unutar određene vrste osiguranja za koje se traži izdavanje odobrenja. 

Prilozi uz zahtjev

Hanfa može u postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja, istodobno odlučivati i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje koje podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kao i o zahtjevima za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave društva za osiguranje/društva za reosiguranje. Potrebni podaci za naprijed navedene zahtjeve mogu se pronaći u dijelu „Članovi uprave“ i „Kvalificirani udjel“.

Povratak na vrh

Mirovinska osiguravajuća društva

Zakonski okvir

  • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (Narodne novine broj 22/14, 29/18 i 115/18; dalje: Zakon)
  • Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu (Narodne novine broj 121/19

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Hanfi podnose osnivači. Ako je društvo već osnovano, za proširenje predmeta poslovanja, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava Društva.

Prilozi uz zahtjev

Hanfa može u postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad društvu, istodobno odlučivati i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu, kao i o zahtjevima za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave društva. Potrebni podaci za naprijed navedene zahtjeve mogu se pronaći u dijelu „Članovi uprave“ i „Kvalificirani udjel“.

Povratak na vrh