Obrasci zahtjeva iz područja distribucije osiguranja i/ili reosiguranja

ZASTUPNICI I BROKERI

  1. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole obrtu za zastupanje u osiguranju koji ispod možete ispuniti i u elektroničkom obliku
  2. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole društvu za zastupanje u osiguranju koji ispod možete ispuniti i u elektroničkom obliku
  3. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole obrtu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju koji ispod možete ispuniti i u elektroničkom obliku
  4. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole društvu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju koji ispod možete ispuniti i u elektroničkom obliku
  5. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole sporednom posredniku u osiguranju za pravne osobe koji ispod možete ispuniti i u elektroničkom obliku
  6. Ogledni primjerak zahtjeva za izdavanje dozvole leasing-društvu
  7. Ogledni primjerak zahtjeva za promjenu kategorije posrednika u osiguranju za fizičke osobe
  8. Ogledni primjerak zahtjeva za promjenu kategorije posrednika u osiguranju za pravne osobe
  9. Obrazac za dostavu popisa pravnih i fizičkih osoba koje za društvo za osiguranje obavljaju poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja

ONLINE ZAHTJEV

1. Online zahtjev za izdavanje dozvole obrtu za zastupanje u osiguranju

2. Online zahtjev za izdavanje dozvole obrtu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju

3. Online zahtjev za izdavanje dozvole društvu za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju 

4. Online zahtjev za izdavanje dozvole društvu za zastupanje u osiguranju

5. Online zahtjev za izdavanje dozvole sporednom posredniku u osiguranju

6. Online prijava za ponovni upis u registar

 

Ispravno popunjen i kvalificiranim elektroničkim potpisom potpisan online obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole uz odgovarajuće priloge koji su u njemu navedeni možete poslati na pisarnica@hanfa.hr.