Investicijska društva, burza i SKDD - provjera ispunjavanja uvjeta

INVESTICIJSKA DRUŠTVA 

Zakonski okvir

Članovi nadzornog odbora značajnog investicijskog društva definiranog člankom 3. točka 154. Zakona o tržištu kapitala, moraju skupno raspolagati stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvom potrebnim za samostalno i neovisno nadziranje poslova investicijskog društva, a posebno za razumijevanje poslova i značajnih rizika investicijskog društva.

Uvjeti

 

BURZA

Zakonski okvir

Članovi nadzornog odbora burze moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova burze, a posebice razumijevanje poslova i ključnih rizika mjesta trgovanja kojima upravlja burza.

Uvjeti

 

SREDIŠNJI DEPOZITORIJ

Zakonski okvir 

Članovi nadzornog odbora središnjeg depozitorija moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova središnjeg depozitorija, a posebice razumijevanje poslova i ključnih rizika središnjeg depozitorija.

Uvjeti