Društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima - licenciranje

 

MIROVINSKA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA - licenciranje

Zakonski okvir

Članom nadzornog odbora mirovinskog društva može biti izabrana ili imenovana samo osoba koja je dobila odobrenje Hanfe za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva. 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva podnosi mirovinsko društvo za mandat koji ne može biti duži od četiri godine. 

Za člana nadzornog odbora mirovinskog društva može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova mirovinskog društva. 

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Povratak na vrh

Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

MIROVINSKA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Zakonski okvir

Za člana nadzornog odbora mirovinskog društva može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova mirovinskog društva. 

Smatra se da je prije navedeni uvjet ispunjen ako osoba ima najmanje pet godina iskustva u vođenju ili nadzoru nad vođenjem poslova društva usporedive veličine i predmeta poslovanja kao i mirovinsko društvo.

Uvjeti

Povratak na vrh

Društva za upravljanje investicijskim fondovima

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA

Zakonski okvir

Za člana nadzornog odbora društva za upravljanje može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova društva za upravljanje. Smatra se da je prethodni uvjet ispunjen ako osoba ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društva usporedive veličine i predmeta poslovanja kao i društvo za upravljanje.

Uvjeti

 

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA

Zakonski okvir 

Za člana nadzornog odbora UAIF-a može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova UAIF-a.

Članovi nadzornog odbora zatvorenog AIF-a s pravnom osobnošću kojim upravlja vanjski UAIF moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina AIF-a u skladu s investicijskom strategijom tog AIF-a.

Uvjeti

Povratak na vrh