Društva za osiguranje/reosiguranje i mirovinska osiguravajuća društva - provjera ispunjavanja uvjeta

Društva za osiguranje/reosiguranje - provjera ispunjavanja uvjeta

Zakonski okvir

  • Zakon o osiguranju - neslužbeni pročišćeni tekst (Narodne novine broj 30/15, 112/18, 63/20)

Član nadzornog odbora društva za osiguranje može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava uvjete stručnosti, odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, kao i uvjete primjerenosti, odnosno ima dobar ugled i integritet i nije u sukobu interesa u odnosu na društvo za osiguranje, dioničare, druge članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo društva za osiguranje. 

Smatra se da osoba ima iskustvo za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora ako ima iskustvo vođenja, rukovođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društva usporedive veličine i predmeta poslovanja, kao i društva za osiguranje u kojem je kandidat za člana nadzornog odbora odnosno na poslovima na kojima je osoba mogla steći iskustvo potrebno za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje. 

Podaci i dokumentacija koja se dostavlja uz obavijest, a kojom se se dokazuje ispunjenje uvjeta za člana NO, Društvo je dužno dostaviti Hanfi najkasnije u roku od 30 dana prije donošenja odluke o imenovanju člana nadzornog odbora.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Propisani uvjeti

Upitnik za kandidata za člana nadzornog odbora

Izjava kandidata za člana nadzornog odbora

Povratak na vrh

Mirovinska osiguravajuća društva - provjera ispunjavanja uvjeta

Zakonski okvir

Član nadzornog odbora Društva može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava uvjete stručnosti, odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, kao i uvjete primjerenosti, odnosno ima dobar ugled i integritet i nije u sukobu interesa u odnosu na Društvo, dioničare, druge članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Društva.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka 

Propisani uvjeti

Dokumentacija

Upitnik za kandidata za člana nadzornog odbora

Izjava kandidata za člana nadzornog odbora

Povratak na vrh