Članovi nadzornog odbora

Pored uvjeta za članove nadzornog odbora društva propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00,118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15 i 40/19),član nadzornog odbora društva iz nadležnosti Hanfe može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava uvjete stručnosti, odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, kao i uvjete primjerenosti, odnosno ima dobar ugled i integritet i nije u sukobu interesa. 

Stručne kvalifikacije, znanje i potrebno iskustvo, kao i uvjeti primjerenosti, odnosno dobar ugled i integritet za svakog člana nadzornog odbora subjekata koji su u nadzoru Hanfe propisani su posebnim zakonima i podzakonskim aktima. 

Član nadzornog odbora treba biti u mogućnosti posvetiti svojim dužnostima u nadzornom odboru sve vrijeme potrebno za ispravno i kvalitetno obnašanje dužnosti.