Skripte za pripremu ispita

1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi za polaganje ispita za upis u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju (dalje u tekstu: Prijava) izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i označio polje distribucija osiguranja.

Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 

2. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao skupinu osiguranja neživotna osiguranja i označio/la distribuciju osiguranja literatura

Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 

3. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao životna/investicijska i neživotna osiguranja i označio/la distribuciju osiguranja literatura za ispit obuhvaćena je točkama 1. i 2.

Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 

4. Za posrednika u reosiguranju koji je na Prijavi označio distribuciju reosiguranja literatura

Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 

5. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi označio polje distribucija osiguranja i izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i/ili neživotna osiguranja i polje distribucija reosiguranja literatura obuhvaća literaturu navedenu pod točkama 1. i/ili 2. i literaturu navedenu pod točkom 4.

Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit:

- distribucija reosiguranja, životnih i investicijskih osiguranja

- distribucija reosiguranja i neživotnih osiguranja

- distribucija reosiguranja, životnih i investicijskih te neživotnih osiguranja

 

6. Za sporednog posrednika u osiguranju literatura za ispit

Skripte za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit