Naknada za ispit

Na temelju Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 26/19), za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

Naknada u iznosu od 1.200,00 kn se uplaćuje Hanfi na račun IBAN: HR91 2390 0011 1003 29373, model: 67, poziv na broj OIB-118-035.

 

Povrat uplaćene naknade za polaganje ispita za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja:

U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 26/19), u slučaju da kandidat nije   u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome pisano obavijesti Hanfu (na adresu Franje Račkog 6,  Zagreb), najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.