Literatura za ispit

Literatura za ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

*Literatura za ispit odnosi se na pozitivne propise važeće u trenutku polaganja Ispita 

 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi za polaganje ispita za upis u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju (dalje u tekstu: Prijava) izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i označio polje distribucija osiguranja literatura obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju- čl. 7.-8., čl. 12., čl. 17.-20., glave XX, XXI i XXIII
 • Zakon o obveznim odnosima- čl. 499-508., čl. 921.-947., čl. 966-989., čl. 1021.-1024., čl. 1045.-1048.
 • Zakon o trgovačkim društvima- čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.
 • Zakon o tržištu kapitala- financijski instrumenti, prenosivi vrijednosti papiri- čl.3. st. 1. točka 24. i točka 96.
 • Zakon o kreditnim institucijama- čl. 1. i čl. 5.-17.
 • Zakon o zaštiti potrošača- odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača- čl. 30.-38. a, čl. 49.-50., 80.-94.
 • Opći porezni zakon – čl. 5.
 • Zakon o porezu na dohodak – čl. 8., čl. 21. i 22.
 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima – čl. 120.-124.
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – čl. 1.-3.
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – čl.1.-10.a
 • Zakon o radu – čl. 10. 

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao skupinu osiguranja neživotna osiguranja i označio/la distribuciju osiguranja literatura obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju- čl. 7.-8., čl. 12., čl. 17.-20, glave XX, XXI i XXIII
 • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu- članci 2.-5., 8.- 12., 14., 17.-38., 40a-40 e, 41-44,47- 50
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske povećanju najniže osiguranje svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti – točka III
 • Zakon o obveznim odnosima- čl. 921.-965., čl. 1045.-1048.
 • Zakon o trgovačkim društvima- čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.
 • Zakon o zaštiti potrošača- odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača-- čl. 30.-38. a, čl. 49.-50., 80.-94.
 • Opći porezni zakon – čl. 5.
 • Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
 • Zakon o porezu na dohodak – čl. 8., čl. 21. i 22.
 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima – odredbe o ponudi mirovinskih programa čl. 120.-124.
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – čl. 1.-3.
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – čl.1.-10.a
 • Zakon o radu – čl. 10

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit 

 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao životna/investicijska i neživotna osiguranja i označio/la distribuciju osiguranja literatura za ispit obuhvaćena je točkama 1. i 2.

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

4. Za posrednika u reosiguranju koji je na Prijavi označio distribuciju reosiguranja literatura obuhvaća:

 • Zakon o osiguranju- osnove reosiguranja- čl. 9.-10., 17., 19., 20., glava XXIII.

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit

5. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi označio polje distribucija osiguranja i izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i/ili neživotna osiguranja i polje distribucija reosiguranja literatura obuhvaća literaturu navedenu pod točkama 1. i/ili 2. i literaturu navedenu pod točkom 4.

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit:

- distribucija reosiguranja, životnih i investicijskih osiguranja

- distribucija reosiguranja i neživotnih osiguranja

- distribucija reosiguranja, životnih i investicijskih te neživotnih osiguranja

6. Za sporednog posrednika u osiguranju literatura za ispit obuhvaća:

 • Zakon o osiguranju- glava XX, XXI i XXIII.
 • Zakon o obveznim odnosima- čl. 921-947., čl. 1045.-1048.
 • Zakon o zaštiti potrošača- odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača-- čl. 30.-38. a, čl. 49.-50., 80.-94.
 • Zakon o trgovačkim društvima- čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.

Literatura za pripremu za ispit za osobe koje prijavljuju ispit