Tehničke upute i obrasci

Leasing

Tehničke upute

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja leasing društva u elektroničkom obliku
 2. Tehnička uputa za izradu i dostavu podataka u registar objekata leasinga (Tehnička uputa se primjenjuje od 1. srpnja 2014.)
 3. Uputa za popunjavanje obrasca HR-LEAS  za HNB
 4. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvješća za HNB
 5. Uputa za popunjavanje web obrazaca za leasing društva

Obrasci

LICENCIRANJE

 1. Obrasci za projekcije izvješća leasing društva
 2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave leasing društva
 3. Upitnik za kandidata za člana uprave leasing društva
 4. Izjava o ispunjavanju uvjeta za člana nadzornog odbora leasing društva

NADZOR

 1. Obrasci za projekcije izvješća leasing društva
 2. Obrazac HR-LEAS za HNB 2019.

Povratak na vrh

Faktoring

Tehničke upute

 1. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja faktoring društava u elektroničkom obliku

Obrasci

LICENCIRANJE

 1. Obrasci za projekcije izvješća faktoring-društva
 2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za člana uprave faktoring-društva
 3. Upitnik za kandidata za člana uprave faktoring-društva
 4. Izjava o suglasnosti za člana NO faktoring-društva

NADZOR

 1. Obrasci za projekcije izvješća faktoring-društva

Povratak na vrh