Zakon o leasingu

Zakon o leasingu (NN, br. 141/13)

Pravilnici

 1. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva (NN, br. 86/18)
 2. Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima leasing društva (NN, br. 86/18)
 3. Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 57/16 i 72/17)
 4. Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 41/16 i 132/17)
 5. Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (NN, br. 68/14)
 6. Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 68/14 i 57/16)
 7. Pravilnik o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva (NN, br. 66/14)
 8. Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 66/14 i i 86/18)
 9. Pravilnik o Registru objekata leasinga - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 63/14 i 16/15), Iznos, način i rok plaćanja naknade za vođenje Registra određeni su Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 151/14)
 10. Pravilnik o kontnom planu leasing društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 63/14 i 132/17)
 11. Pravilnik o kapitalu leasing društva (NN, br. 60/14)
 12. Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 60/14 i 57/16)
 13. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 23/14 i 72/17)
 14. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 20/14 i 72/17)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora

Povratak na vrh

Zakon o potrošačkom kreditiranju

 1. Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 75/09)
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 112/12)
 3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 143/13)
 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 147/13)
 5. Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 09/15)
 6. Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 102/15)
 7. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3541/2015 i U-I-2780/2015 od 4. svibnja 2016. (NN, br. 52/16)

Pravilnici

 1. Pravilnik o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja (NN, br. 14/10)
 2. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora (NN, br. 1/13)
 3. Pravilnik o obvezi informiranja potrošača (NN 09/19)
 4. Pravilnik o naknadama za potrošačke kredite (NN 15/14)

Povratak na vrh

Mišljenja / Službena stajališta

 1. Mišljenje Hanfe u vezi s izdvajanjem poslovnih procesa leasing-društva kada mu se pružaju pravne usluge i kada je zastupano od strane odvjetničkog društva
 2. Mišljenje Hanfe u vezi sa sklapanjem ugovora o leasingu elektroničkim putem te pojmom "Ugovor sklopljen u pisanom obliku"
 3. Službeno stajalište Hanfe o davanju pozajmica radnicima leasing društva

Povratak na vrh