Zakon o leasingu

Zakon o leasingu (NN, br. 141/13)

Pravilnici

 1. Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 57/16 i 72/17)
 2. Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 41/16 i 132/17)
 3. Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (NN, br. 68/14)
 4. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva (NN, br. 68/14)
 5. Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 68/14 i 57/16)
 6. Pravilnik o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva (NN, br. 66/14)
 7. Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope (NN, br. 66/14)
 8. Pravilnik o Registru objekata leasinga - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 63/14 i 16/15), Iznos, način i rok plaćanja naknade za vođenje Registra određeni su Pravilnikom o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 151/14)
 9. Pravilnik o kontnom planu leasing društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 63/14 i 132/17)
 10. Pravilnik o kapitalu leasing društva (NN, br. 60/14)
 11. Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 60/14 i 57/16)
 12. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 23/14 i 72/17)
 13. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 20/14 i 72/17)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora

Povratak na vrh