Zakon o faktoringu

Zakon o faktoringu - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 94/14 i 41/16)

 1. Zakon o faktoringu (NN, br. 94/14)
 2. Zakon o izmjeni Zakona o faktoringu (NN, br. 41/16)

Mišljenja / Službena stajališta

 1. Mišljenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o primjeni odredbi članka 21. Zakona o faktoringu (NN, br. 94/14 i 85/15) - djelatnosti faktoring društva
 2. Službeno stajalište vezano uz primjenu odredbi članka 2. točke 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga u svezi uspostavljanja digitalne platforme PlatiMe.hr.

Povratak na vrh

Pravilnici

 1. Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva (NN, br. 86/18)
 2. Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring-društava - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 41/16, 61/16 i 132/17)
 3. Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (NN, br. 58/15)
 4. Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring društva u likvidaciji (NN, br. 52/15)
 5. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti faktoring-društva (NN, br. 16/15)
 6. Pravilnik o sadržaju ugovora o faktoringu (NN, br. 16/15)
 7. Pravilnik o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring društva (NN, br. 12/15)
 8. Pravilnik o kapitalu faktoring društva (NN, br. 12/15)
 9. Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring društva te načinu i rokovima njihove dostave (NN, br. 140/14)
 10. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru faktoring društva (NN, br. 129/14)
 11. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj pravnoj osobi (NN, br. 129/14)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 2. Smjernice vezane za obavljanje poslova faktoringa koji uključuju otkup mjenica

Povratak na vrh