Obavijesti

Objavljene su XML sheme za izradu tromjesečnih izvještaja za leasing društva i za faktoring društva

Hanfa obavještava leasing društva i faktoring društva da su na internetskoj stranici Hanfe unutar izbornika reports.hanfa.hr, podizbornika XML sheme i pomoćne datoteke objavljene nove XML sheme i pomoćne datoteke za izradu sljedećih tromjesečnih izvještaja:

  • T-FAKTORING - Tromjesečni izvještaj faktoring društava
  • T-FAKTORING-LIK - Tromjesečni izvještaj faktoring društva u likvidaciji
  • T-FIDOLIZ - Tromjesečni financijski i dodatni izvještaj leasing društava
  • T-FIDOLIZ-LIK - Tromjesečni financijski i dodatni izvještaj leasing društava u likvidaciji,

a koje se prvi put primjenjuju na tromjesečne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine.

Izmjene XML shema odnose se na izmjene u obrascima donesene Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (NN, br. 132/17) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (NN, br. 132/17).

12.01.2018.

Obavijest o stupanju na snagu pravilnika i uputa iz područja financijskih i dodatnih izvještaja te kontnog plana za leasing društva i faktoring društva

Dana 29. prosinca 2017. stupili su na snagu slijedeći pravilnici iz područja leasinga, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (NN, br. 132/17) i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društava (NN, br. 132/17), te iz područja faktoringa, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (NN, br. 132/17).

Pročitaj više...

01.09.2017.

Obavijest o objavi Kalendara predaje izvještaja za subjekte nadzora na internetskoj stranici reports.hanfa.hr

Hanfa je na internetskoj stranici reports.hanfa.hr objavila Kalendar predaje izvještaja za subjekte nadzora iz kojeg je za svaki pojedini izvještaj vidljiv period i rok predaje izvještaja. Radi lakšeg snalaženja omogućen je poseban pogled predaje izvještaja zasebno za investicijske usluge, investicijske i mirovinske fondove te društva za upravljanje, tržište kapitala, tržište osiguranja te leasing i faktoring. Kalendar je dostupan ovdje.

Pročitaj više...

07.06.2017.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika

ESMA je 7. travnja 2017. objavila Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti