Zapošljavanje

Poziv kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje na određeno vrijeme kao zamjena za zaposlenicu za vrijeme korištenja prava na rodiljni i roditeljski dopust u Uredu za sudske postupke na poslovima Stručnog suradnika

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. 


Temeljni su ciljevi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva rukovodi se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na određeno vrijeme kao zamjena za zaposlenicu za vrijeme korištenja prava na rodiljni i roditeljski dopust u Uredu za sudske postupke na poslovima

Stručnog suradnika (m/ž)

(jedan izvršitelj/ica)

 

Opis poslova:

 • priprema i predlaganje optužnih prijedloga, podnesaka sudovima te pokretanje odgovarajućih sudskih postupaka iz djelokruga i nadležnosti Hanfe
 • zastupanje Hanfe pred sudbenim i drugim tijelima
 • suradnja i pravna podrška u obavljanju poslova drugih organizacijskih jedinica
 • praćenje domaće i inozemne regulative
 • administrativna podrška Uredu

Uvjeti:

 • najmanje godina dana radnog staža na pravnim poslovima u odvjetništvu, pravosudnom tijelu, financijskoj instituciji ili u nadzornom tijelu zaduženom za poslovanje financijske industrije
 • iskustvo rada u nekoj od navedenih grana prava: kazneno pravo, prekršajno pravo, trgovačko pravo, upravno pravo, financijsko pravo
 • VSS, diplomirani pravnik / magistar prava (najmanje 300 ECTS)
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu (Word, Excel)

Prednosti:

 • položen pravosudni ispit
 • aktivno znanje njemačkog jezika

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti životopis putem linka najkasnije do 3. travnja 2019. godine.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/19-02/02
UR.BROJ: 326-01-30-33-19-1
Zagreb, 20. ožujka 2019.

Ostale obavijesti