Zapošljavanje

Poziv kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu glavnog tajnika na radnom mjestu Viši savjetnik u Direkciji za financije i planiranje (m/ž) (1 izvršitelj/ica)

17.7.2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Temeljni su ciljevi HANFA-e promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva HANFA se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača. Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Uredu glavnog tajnika

na radnom mjestu

Viši savjetnik u Direkciji za financije i planiranje (m/ž)

(1 izvršitelj/ica)

Opis poslova:

 • sudjelovanje u izradi financijskih planova i programa rada te praćenje njihovog izvršenja
 • priprema redovitih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja
 • praćenje naplate naknada i ostali poslovi vezani uz ostvarenje prihoda
 • sudjelovanje u izradi analiza financijskog poslovanja HANFA-e
 • računovodstveno-knjigovodstveni poslovi (bilanciranje, obračuni, platni promet, depozitno poslovanje i dr.)
 • praćenje i implementacija novih zakonskih odredbi iz nadležnosti Direkcije
 • predlaganje unaprjeđenja poslovnih procesa iz nadležnosti Direkcije
 • suradnja s vanjskim subjektima i institucijama (tuzemnim i inozemnim) vezano uz nadležnost Direkcije

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu ili stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu ekonomskog smjera
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima iz nadležnosti Direkcije
 • poznavanje računovodstva i financijskog izvještavanja
 • visoka razina informatičkog znanja (MS Office – Word, Excel)
 • aktivno znanje engleskog jezika

Prednosti:

 • radno iskustvo na poslovima obračuna plaća i obračuna putnih naloga

Što nudimo:

 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 23.07.2019. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/19-02/10 UR.BROJ: 326-01-30-33-19-1 U Zagrebu, 16. srpnja 2019.

Ostale obavijesti