Zapošljavanje

11.05.2018.

Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Pripravnik (m/ž) u Direkciji za licenciranje i pravnu podršku Sektora za leasing i faktoring

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje sljedeći Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za licenciranje i pravnu podršku Sektora za leasing i faktoring na poslovima Pripravnik (m/ž), jedan izvršitelj.

Pročitaj više...

11.05.2018.

Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Pripravnik (m/ž) u Direkciji za posredni nadzor i analizu rizika Sektora za investicijske i mirovinske fondove

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje sljedeći Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za posredni nadzor i analizu rizika Sektora za investicijske i mirovinske fondove na poslovima Pripravnik (m/ž), jedan izvršitelj.

Pročitaj više...

11.05.2018.

Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Pripravnik (m/ž) u Direkciji za licenciranje i pravnu podršku Sektora za osiguranja

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje sljedeći Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za licenciranje i pravnu podršku Sektora za osiguranja na poslovima Pripravnik (m/ž), jedan izvršitelj.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti