Praksa 2018.

Hanfa je u svibnju 2018. objavila natječaj za studentsku stručnu praksu kako bi studentima približila svoje poslovanje i omogućila im uvid u praktičnu primjenu stečenih znanja tijekom studiranja. Nakon provedenog natječaja deset je studenata pod vodstvom mentora u različitim organizacijskim jedinicama Hanfe upoznalo specifičnosti poslovanja pojedinih poslovnih segmenata. U nastavku su iskustva nekih od njih...

Zanimljivo je vidjeti „slučajeve iz novina“ u praksi

Kristijan Jakolić, Ekonomski fakultet Zagreb, smjer Financije, IV. godina

Prije dolaska u Hanfu bio sam upoznat samo s jednim njezinim zadatkom, a to je regulacija i nadzor tržišta kapitala, te nisam bio detaljnije upoznat s radom Hanfe povezanim s fondovima, osiguranjima i leasing društvima. Praksu sam proveo u Sektoru za supervziju tržišta kapitala i detaljno sam se upoznao s regulacijom i nadzorom tržišta. Posebno mi je bilo zanimljivo vidjeti nadzor trgovanja na Zagrebačkoj burzi te kako se uočavaju i analiziraju moguće zlouporabe tržišta.

Pobliže sam upoznao i obaveze izdavatelja čije su dionice izlistane na burzi i naučio više u vezi s objavljivanjem financijskih izvještaja te ostalih informacija propisanih Zakonom o tržištu kapitala. To je za mene bilo jako dobro iskustvo, koje mi je upotpunilo teoretsku sliku. Vjerujem da će mi znanja i iskustva koja sam ovdje stekao sigurno pomoći u budućnosti. Praksu ću preporučiti i svojim kolegama, ako su zainteresirani i žele steći dodatna znanja izvan fakulteta i vidjeti konkretne slučajeve iz prakse, neka se svakako prijave!

Mentor

Tijekom Kristijanove prakse pokazali smo što sve Sektor za superviziju tržišta kapitala radi te s kakvim se problemima susreće prilikom tog rada. Opseg našeg djelovanja prilično je velik, od nadzora zlouporabe tržišta kapitala, preko nadzora transparentnosti izdavatelja i SKDD-a, do odobravanja prospekata, nadzora u vezi s preuzimanjem dioničkih društava i slično. Bila je to prilika da se u praksi vidi kako se provode istrage i nadzori, sudjeluje u donošenju određenih zakona i podzakonskih akata tj. daju prijedlozi za njih te sudjeluje u radu odbora ESMA-e.

Siguran sam da je bilo zanimljivo vidjeti pozadinu nekih slučajeva o kojima je Kristijan prije samo čitao u novinama, a sada je mogao vidjeti kako je tekao cijeli postupak. Vjerujem da će naš rad zanimati sve potencijalne praktikante, a posebno kako provodimo istrage mogućih zlouporaba tržišta, forenzika koju provodimo te način na koji saznajemo i povezujemo određene događaje, ljude i tijekove novca, a što je studentima uvijek jako atraktivno.

Povratak na vrh

Najzanimljivije su matematičke formule koje primjenjuju društva za osiguranje

Maja Cundić, mentorica

Kroz dva tjedna trajanja prakse nastojala sam Barbaru što više upoznati s tržištem osiguranja, koje je po mnogočemu drugačije od ostalih tržišta nad kojima Hanfa provodi nadzor. Barbara je saznala tko su sudionici tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj, a vjerujem da joj je najzanimljivije bilo vidjeti složene matematičke formule koje primjenjuju društva za osiguranje i društva za reosiguranje u sklopu novog regulatornog i zakonodavnog okvira Solventnost II. Nastojala sam objasniti važnost Hanfe kao regulatora, u smislu zaštite interesa osiguranika, te njezine uloge u pridonošenju stabilnosti financijskog sustava.

Barbara je provela konkretne izračune raznih pokazatelja bitnih za društva za osiguranje, a naglasak je bio na zadacima aktuarske prirode. Smatram da je uz učenje teorije, koja oduzima veći dio vremena na fakultetima, vrlo bitno odabrati prikladnu praksu i tako dobiti uvid u stvarnu primjenu naučenog kroz konkretne primjere.

Barbara Banić, II. godina diplomskog studija Financijska i poslovna matematika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu

Prije nego što sam započela s praksom, o Hanfi sam znala samo osnovno, a nakon odrađene prakse imala sam puno više saznanja o njezinu djelovanju i nadzoru, posebno u području osiguranja budući da sam praksu odrađivala upravo u tom sektoru. Prijavila sam se jer sam željela saznati kako mogu primijeniti dosad naučeno u praksi, i to sam, radeći na konkretnim primjerima, i uspjela.

Naučila sam kako se definiraju kvota šteta, kvota troškova i kombinirana kvota u osiguranju, o čemu sve ovisi izračun potrebnog kapitala, kako se računa minimalni potrebni kapital, koje su glavne metode za izračun pričuva šteta i ostalo.

Upravo zbog mogućnosti primjene dosad naučenog i stjecanja novih znanja preporučujem praksu u Hanfi i drugim studentima. Sigurna sam da je Hanfa, kada diplomiram, mjesto gdje bih htjela raditi.

Povratak na vrh

Teorijsko znanje o leasingu i faktoringu nadopunjeno je primjerima iz prakse

Ivan Budiša, voditelj Direkcije za superviziju leasinga i faktoringa u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa

Filip je već prvi dan pokazao veliko predznanje o djelokrugu i ovlastima Hanfe, kao i o leasingu i faktoringu, čime je i meni olakšao prezentiranje i mentoriranje. Tijekom dva tjedna prakse pokušao sam ga još detaljnije upoznati s tržištem, specifičnostima subjekata nadzora i njihovih proizvoda, kao i načinom na koji Sektor za leasing i faktoring obavlja nadzor. Navedeno je Filip nadopunjavao svakodnevnim upitima. I za mene je to bilo pozitivno iskustvo, pogotovo zato jer sam bio u prilici određene teorijske stvari Filipu nadopuniti prikazom postupanja u praksi. Smatram da je i meni osobno, budući da je Filip izvrstan student i demonstrator na fakultetu, razmjena iskustva i razgovor pomogao u sadašnjem poslu. Također me podsjetio i na moje dane provedene na istom fakultetu, prije svega zajedničke profesore, te upoznao s promjenama u načinu studiranja i obavezama studenata. Nakon obavljene prakse siguran sam da će iz Hanfe izaći s dodatnim znanjem i pozitivnim iskustvima.

Filip Krapić, IV. godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer Financije 

Prije dolaska na praksu znao sam da Hanfa regulira nebankarski sektor, ali nisam bio detaljno upoznat s njezinim poslovanjem. Za praksu sam saznao na internetskim stranicama fakultetskog ureda za savjetovanje i razvoj karijera. Privukla me mogućnost stjecanja novih znanja, iskustava i  poznanstava. Sada, na kraju prakse, mogu reći da sam stekao puno novih i korisnih saznanja povezanih s nadzorom, a usvojio sam i konkretna znanja što se tiče zakona i propisa povezanih s leasing i faktoring društvima. Na fakultetu smo u okviru nekoliko kolegija obrađivali teme leasinga i faktoringa, ali površno, nismo išli u srž, u bit predmeta, te podjele kojih ima zaista mnogo. Teme koje sam prošao bile su raznovrsne, od otvaranja upravnih postupaka za subjekte nadzora do licenciranja članova uprave, postupka likvidacije društava i slično. Uz to, istraživao sam i prikupljao i nove informacije u vezi s društvima, a detaljnije sam se upoznao i s cjelokupnim djelokrugom Hanfe.

Povratak na vrh