Privola

Privola – natječaj za stipendiranje studenata

Privola Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) za prikupljanje mojih osobnih podataka te za njihovu obradu u svrhu sudjelovanja u natječaju za stipendiranje studenata. Suglasan/na sam da HANFA obrađuje moje osobne podatke dok traje svrha ove privole.

Osobnim podacima imaju pristup ovlaštene osobe HANFA-e samo za gore navedenu svrhu te je HANFA obvezna poduzimati sve organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka. HANFA će čuvati osobne podatke dok postoji pravni temelj za obradu osobnih podataka (privola) te po potrebi prenijeti osobne podatke svojim izvršiteljima obrade koji mogu obrađivati osobne podatke samo sukladno uputama dobivenih od HANFA-e. Ova privola obuhvaća i eventualno kontaktiranje obrazovne ustanove radi provjere dostavljenih podataka (npr. preporuka, nagrade i sl.).

Ovu privolu dajem dobrovoljno te sam upoznat/a da u bilo koje vrijeme mogu povući privolu. Također sam upoznat/a da, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršim uvid u svoje osobne podatke, ispravim ili dopunim osobne podatke, prigovorim daljnjoj ili prekomjernoj obradi, blokiram nezakonitu obradu, zatražim brisanje osobnih podataka te da zaprimim kopiju osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju obrade.

Upoznat/a sam da sve ostale informacije vezane uz obradu mojih osobnih podataka mogu provjeriti na e-mail adresi: privatnost@hanfa.hr te se mogu obratiti na adresu voditelja obrade: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkoga 6, Zagreb. Također sam upoznat/a da mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.