Tehničke upute i obrasci

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom

 1. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za društva za upravljanje fondovima: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD te za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za depozitare
 3. Uputa za popunjavanje web obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD - primjenjuje se od 1.1.2023.
 4. Uputa za popunjavanje web obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF, DMF - primjenjuje se od 1.1.2023.
 5. Uputa za popunjavanje web obrazaca za depozitare - primjenjuje se od 1.1.2023.
 6. Uputa za sastavljanje mjesečnog statističkog izvještaja investicijskog fonda – IFON primjenjuje se od 1.1.2023.
 7. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima u elektroničkom obliku - primjenjuje se do 31.12.2022.
 8. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fondova u elektroničkom obliku - primjenjuje se do 31.12.2022.
 9. UCITS - Uputa za notifikaciju [eng]
 10. UCITS - Obrazac za notifikaciju
 11. Obrasci iz Priloga 1. i 2. Pravilinika o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova
 12. Upitnik za kandidata za člana uprave društva za upravljanje UCITS fondovima

Povratak na vrh

Alternativni investicijski fondovi

 1. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za društva za upravljanje fondovima: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD te za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za depozitare
 3. Uputa za popunjavanje web obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD - primjenjuje se od 1.1.2023.
 4. Uputa za popunjavanje web obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF, DMF - primjenjuje se od 1.1.2023.
 5. Uputa za popunjavanje web obrazaca za depozitare - primjenjuje se od 1.1.2023.
 6. Uputa za sastavljanje mjesečnog statističkog izvještaja investicijskog fonda – IFON primjenjuje se od 1.1.2023.
 7. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja društva za upravljanje alternativnim fondovima u elektroničkom obliku - primjenjuje se do 31.12.2022.
 8. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda u elektroničkom obliku - primjenjuje se do 31.12.2022.
 9. Obrazac iz Priloga 1. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
 10. Upitnik za kandidata za člana uprave UAIF-a

Povratak na vrh