Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima sljedećih pravilnika

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima sljedećih pravilnika:

 1. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKAO REVIZIJI U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU
 2. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
 3. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROMIDŽBENIM AKTIVNOSTIMA I INTERNETSKOJ STRANICI MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
 4. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PONUDI MIROVINSKIH PROGRAMA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA
 5. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O MINIMALNIM STANDARDIMA, NAČINU OBRAČUNA I MJERILIMA ZA IZRAČUN TEHNIČKIH PRIČUVA PREMA RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA
 6. PRAVILNIK O VOĐENJU RAČUNOVODSTVA DRUŠTVA ZA DOKUP MIROVINE
 7. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 
 8. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O INTERVENTNIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
 9. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
 10. PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA
 11. PRAVILNIK  O IZMJENI PRAVILNIKA O REDOVITIM IZVJEŠĆIMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
 12. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA
 13. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU GODIŠNJIH I POLUGODIŠNJIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA UCITS FONDA
 14. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I DRUGIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE UCITS FONDOVIMA
 15. PRAVILNIK O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2023. GODINU

Javno savjetovanje trajat će u razdoblju od 9. do 16. prosinca 2022. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ostale obavijesti