Regulativa

U lijevom izborniku možete pronaći zakonske i podzakonske propise  koji uređuju poslovanje investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj objavljene u službenom listu Republike Hrvatske (Narodne novine) te neslužbene pročišćene tekstove objavljenih propisa. U istom izborniku nalaze se i mišljenja o provedbi zakona iz nadležnosti Hanfe te drugi propisi i akti koje je Hanfa donijela na temelju svojih ovlasti.

Također, ovdje možete pronaći i usvojenu EU regulativu, odnosno regulativu EU prve i druge razine koja se izravno primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Propisi prve razine jesu uredbe Europske unije koje su usvojili Europski parlament i Vijeće. Delegirane i provedbene uredbe Europske komisije su propisi druge razine, a usvajaju se na temelju ovlasti  koje su definirane u direktivama ili uredbama usvojenim od Europskog  parlamenta i Vijeća. Također, ovdje možete pronaći i nacrte EU regulative.

Objavljeni su i dokumenti Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), odnosno propisi treće razine kojima se detaljnije propisuje način na koji subjekti nadzora trebaju postupati kako bi poslovali u skladu s regulativom EU.

Rukovodeći se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta i izvješćivanja potrošača, kao i odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Hanfa provodi savjetovanja u vezi s nacrtima propisa iz svog područja rada koja su zainteresiranoj javnosti dostupna putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.