UCITS fondovi u likvidaciji

  1. Br. Fond ISIN Društvo za upravljanje
  2. 1ST Balanced - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidacijiHRTTINUBLNC6Hrvatska poštanska banka d.d. (likvidator)
  3. 2ST Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidacijiHRTTINUCASH5Hrvatska poštanska banka d.d. (likvidator)
  4. 3ST Global Equity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom u likvidacijiHRTTINUA0009Hrvatska poštanska banka d.d. (likvidator)Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.