Obavijesti

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica (ažuriranih 2022. godine) o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA50-164-6583)

Objavljeno: 20. ožujka 2023.

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020, HANFA se dana 17. ožujka 2023. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica (ažuriranih 2022. godine) o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA50-164-6583) koje se primjenjuju od 27.03.2023

 Obavijest o primjeni Smjernica (ažuriranih 2021. godine) o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA50-164-6583)

 Smjernice

Opis 

Naziv smjernica 

Smjernice (ažurirane 2022. godine) o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA50-164-6583)

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Ove se smjernice primjenjuju na:

·         na nadležna tijela

·         novčane fondove i upravitelje novčanih fondova kako su definirani u Uredbi o novčanim fondovima

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti.

Datum početka primjene smjernice

 27.03.2023.

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

Smjernice (ažurirane 2022. godine) o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA50-164-6583)

14.11.2022.

Obavijest o objavi skupa delegiranih uredbi koje dopunjuju Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (Uredba o crowdfundingu)

Dana 8. studenoga 2022. u Službenom listu Europske unije SL L 287 objavljen je niz delegiranih uredbi koje dopunjuju Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937.

Pročitaj više...

22.07.2022.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica (ažuriranih 2021. godine) o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA34-49-446)

Na temelju članka 2. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, br. NN 17/2020,   HANFA se dana 22. srpnja 2022. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica (ažuriranih 2021. godine) o scenarijima testiranja otpornosti na stres u skladu s Uredbom o novčanim fondovima (ESMA34-49-446) koje se primjenjuju od 04.07.2022.

Pročitaj više...

27.06.2022.

Priopćenje o datumu primjene Delegirane PRIIPS Uredbe 2022/975

Europska komisija objavila je 24.6.2022. u Službenom listu Europske Unije DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 2022/975 оd 17. ožujka 2022. o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana utvrđenog u članku 14. stavku 2. te uredbe i izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2021/2268 u pogledu datuma početka primjene te uredbe.

Pročitaj više...

30.11.2021.

Europska komisija izvještava o dodatnoj odgodi primjene RTS-ova povezanih s održivosti prema SFDR i Uredbi o taksonomiji

Europska komisija izvijestila je Vijeće i Europski parlament o dodatnoj šestomjesečnoj odgodi početka primjene regulatornih tehničkih standarda (RTS-ova) u vezi s obvezama objava povezanih s održivosti u sektoru financijskih usluga temeljem Uredbe SFDR te obvezama objava povezanih s održivosti ulaganja prema Uredbi o taksonomiji, a kojima se nadopunjavaju SFDR RTS-ovi.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti