Obavijesti

Aktivnosti za ublažavanje utjecaja povezanih s COVID-19 pandemijom na rokove objave financijskih izvještaja od strane upravitelja fondovima - ESMA Javna objava

Objavljeno: 10. travnja 2020.

Javna objava se odnosi na postupanja UCITS, EuVECA, EuSEF, te licenciranih AIMF upravitelja kao i AIFM upravitelja iz trećih država koji promoviraju fondove u skladu s čl. 42. AIFM Direktive koji imaju obvezu objavljivanja godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja za fondove kojima upravljaju za izvještajna razdoblja koja završavaju od 31.12.2019. do uključivo 30.4.2020.

Ovom Javnom objavom se želi postići koordinirano postupanje od strane nacionalnih nadzornih tijela tijekom povođenja nadzornih aktivnosti povezanih s objavom spomenutih financijskih izvještaja sukladno definiranim rokovima, a  imajući u vidu okolnosti s kojima se upravitelji fondova i njihovi revizori suočavaju  vezano uz pravovremenu pripremu i objavu istih u okolnostima uzorkovanim COVID-19 pandemijom te pružiti odgovarajuća pojašnjenja upraviteljima fondova.

Imajući u vidu da se upravitelji fondovima mogu suočiti s rizikom neispunjavanja obveza vezano uz objavljivanje financijskih izvještaja sukladno zakonskim rokovima, od nacionalnih nadležnih tijela se očekuje  da usvoje pristup zasnovan na riziku (risk-based approach) i ne daju prioritet nadzornim aktivnostima usmjerenim na upravitelje fondova koji kasne s objavom godišnjih ili polugodišnjih izvještaja u kojima je kašnjenje uzrokovano posljedicama pandemije i to ukoliko ovi kasne s dostavom financijskih izvještaja unutar sljedećih dodatnih razdoblja: 

  1. godišnja izvješća koja se odnose na kraj godine na dan ili nakon 31.12.2019., ali prije 1.4.2020. - u razdoblju od dva mjeseca nakon relevantnog roka;
  2. godišnja izvješća koja se odnose na kraj godine koja su se dogodila na dan ili nakon 1.4.2020., ali prije 1. 5.2020. - u razdoblju od mjesec dana nakon relevantnog roka;
  3. polugodišnja izvješća UCITS-a koja se odnose na izvještajno razdoblje koje završava 31.1.2020. ili kasnije, ali prije 1.4.2020. - u razdoblju od mjesec dana nakon roka utvrđenog u UCITS direktivi.

Pri tome, ESMA naglašava da se od upravitelja fondovima očekuje se ulože najveće moguće napore u pripremi godišnji i polugodišnjih financijskih izvještaja unutar zakonski propisanih rokova.

  • U slučaju kašnjenja s dostavom izvještaja, od upravitelja fondova se očekuje da promptno obavijeste nadležna nadzorna tijela o istome kao i da obavijeste ulagatelje o uzrocima kašnjenja, navodeći pri tom očekivani datum objave izvještaja, koliko je to moguće.

ESMA naglašava kako će pozorno nastaviti motriti događanja na tržištima te će poduzimati aktivnosti ili davati preporuke koje za cilj imaju umanjivanje posljedica pandemije na primjerene rokove objave izvještaja kao i procijeniti potrebe izmjene rokova za koje očekuje da nadzorna tijela uzimaju obzir temeljem ove  Javne objave.

Ovom Javnom objavom se ne osporavaju obveze koje upravitelji fondovima imaju, a koje proizlaze iz odredbi kako nacionalnih tako i EU zakona.

Hanfa podupire  stajalište iz ove Javne objave te će se istim voditi i u svojim nadzornim aktivnostima u narednom razdoblju

Tekst priopćenja i integralni sadržaj Javne objave dostupan je na ESMA internetskim stranicama.

19.03.2020.

ESMA izdala javnu objavu o odgađanju početka obveznog prijavljivanja transakcija povezanih s financiranjem transakcija vrijednosnim papirima prema SFTR i MIFIR uredbama

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) izdalo je javnu objavu  o odgađanju početka obveznog prijavljivanja transakcija povezanih s financiranjem transakcija vrijednosnim papirima (SFT transakcije) prema redbama SFTR i MIFIR, a u sklopu poduzimanja aktivnosti povezanih s ublažavanjem utjecaja koronavirusa.

Pročitaj više...

11.02.2020.

ESMA je na svojim stranicama objavila informaciju vezanu uz početak obveze izvještavanja po SFTR Uredbi te poveznice na pripadajuću dokumentaciju o primjeni odredbi SFTR Uredbe.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) je na svojim stranicama objavila informaciju vezanu uz početak obveze izvještavanja po SFTR Uredbi te poveznice na pripadajuću dokumentaciju u kojima se pojašnjava i upućuje na primjenu odredbi SFTR Uredbe.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti