Zaprimanje i odgovaranje na predstavke potrošača

Odgovaranje na predstavke potrošača iznimno je važna aktivnost kojom Hanfa korisnike financijskih usluga upućuje u njihova prava i obveze.

Kako biste što prije došli do željene informacije, prije podnošenja predstavke Hanfi, upućujemo Vas na rubriku „Često postavljena pitanja“.

Na temelju zaprimljenih predstavki te u skladu s postojećom zakonskom regulativom Hanfa u slučaju potrebe pokreće posredne i neposredne postupke nadzora. Ovi postupci mogu rezultirati upozoravanjem subjekta nadzora na nepravilnosti i otklanjanjem eventualnih utvrđenih nepravilnosti u subjektu nadzora, kako u dijelu pružanja financijske usluge, tako i u području zaštite potrošača. Zaprimljena predstavka može biti indikator postupanja subjekta nadzora te ukazati na postojeće ili potencijalne rizike u poslovanju istog, što u konačnici dovodi do povećanja kvalitete određene financijske usluge, a time i bolje zaštite potrošača. U slučajevima kada Hanfa nije nadležna za davanje odgovora na predstavku, podnositelja predstavke upućuje na odgovarajuća nadležna tijela.

Napominjemo kako Hanfa nije ovlaštena arbitrirati u pitanjima imovinsko-pravnih odnosa te pomagati u ostvarivanju prava potrošača koja mogu proizaći iz pojedinog ugovornog odnosa, nego vršiti provjeru postojanja eventualnih propusta ili pogrešaka u smislu zakonskih neusklađenosti ili nepravilnosti. Odlučivanje o imovinsko-pravnim pitanjima u nadležnosti je odgovarajućih pravosudnih tijela, a Hanfa nije nadležna za odlučivanje u predmetima sudskih postupaka. Budući da je Hanfa nadzorno, a ne savjetodavno tijelo, također je važno istaknuti kako Hanfa nije ovlaštena korisnicima financijskih usluga davati pravne savjete.

Kako podnijeti predstavku?

U nastavku dajemo kratku uputu na koji način podnijeti predstavku ukoliko smatrate da Vas je neki od subjekata nadzora Hanfe oštetio svojim postupanjem.

Ako npr. imate „problema“ s nekim subjektom nadzora Hanfe, možete poduzeti sljedeće radnje:

  1. Prvi korak uvijek bi trebao biti podnošenje pritužbe ili zahtjeva za pojašnjenje nastalog problema izravno društvu i to u pisanom obliku. Pritom bi prije poduzimanja bilo kakvih daljnjih radnji bilo uputno zatražiti pisani odgovor društva.
  2. Ako niste zaprimili odgovor društva ili Vam je prigovor odbijen te ukoliko smatrate kako je društvo prekršilo odredbe zakona iz nadležnosti Hanfe, svoju predstavku možete dostaviti Hanfi.

Napominjemo kako je prilikom dostave predstavke Hanfi potrebno:

  • navesti kontakt podatke podnositelja predstavke (ime i prezime, poštanska adresa) ili kontakt podatke osobe ovlaštene za zastupanje ako je podnositelj ima (ime i prezime, poštanska adresa ovlaštenog zastupnika). U slučaju da predstavku podnosi ovlašteni zastupnik podnositelja, potrebno je dostaviti i punomoć za zastupanje
  • potpisati dostavljenu predstavku
  • navesti naziv i adresu pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe na čije postupanje se odnosi predstavka
  • jasno opisati pritužbu u predstavci te u prilogu dostaviti svu relevantnu dokumentaciju koju eventualno posjedujete.

Osim dostave službenim putem na adresu Hanfe, predstavke se mogu dostaviti i putem adrese elektroničke pošte potrosaci@hanfa.hr

Kod dostave predstavki putem navedene adrese elektroničke pošte maksimalna dopuštena veličina datoteka kojima se dostavlja dokumentacija iznosi 3 MB, pri čemu se dokumentacija može dostaviti u jednom od sljedećih formata: PDF, DOC, JPG.