Financijska pismenost

U ovom podizborniku nalaze se edukativni video materijali:

koji su dio inovativnog programa financijskog opismenjavanja koji provodi Hanfa. Program je namijenjen svima koji žele bolje shvatiti glavna načela štednje i ulaganja kako bi u životu donosili što bolje financijske odluke.

Objava video materijala nastavak je aktivnosti koje Hanfa provodi na temelju istraživanja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj koje je provela u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom i Ministarstvom financija. Istraživanje je provedeno prema metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) te su nalazi istraživanja usporedivi s rezultatima istog istraživanja u drugim zemljama.

Prema rezultatima tog istraživanja, prosječna ocjena financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj iznosi 11,7 bodova od mogućeg 21 boda.

Najnižu pismenost imaju mlađi od 19 godina (9,3), a najvišu oni višeg i visokog obrazovanja (12,8) te građani s prihodima kućanstva većim od 6.250 kuna (12,8), kao i oni iz gradova s više od 100.000 stanovnika (13,1).

U sklopu istraživanja mjerile su se tri osnovne kategorije: financijsko znanje, financijsko ponašanje i odnos prema trošenju novca. Ispitano je 1.049 osoba između 18 i 79 godina. Uzorak je nacionalno reprezentativan prema dobi, spolu, regiji, veličini naselja i obrazovanju. Ciljevi istraživanja bili su istraživanje financijske pismenosti i financijske uključenosti građana Republike Hrvatske te prikupljanje informacija o financijskom ponašanju, stavovima i znanju o financijama građana Republike Hrvatske.

Financijsko znanje građana Republike Hrvatske

Prosječna ocjena iznosi 4,2 od mogućih 7 bodova.
Najnižu razinu znanja imaju građani:

  • mlađi od 19 i stariji od 70 godina
  • s osnovnim obrazovanjem
  • s prihodima kućanstava nižim od 3.750 kuna
  • iz Hrvatskog primorja i Istre te Dalmacije.

Financijsko ponašanje građana Republike Hrvatske

Prosječna ocjena iznosi 4,6 od mogućih 9 bodova.
Najnižu razinu financijskog ponašanja imaju građani:

  • mlađi od 19 te oni od 20 do 29 godina
  • s osnovnim obrazovanjem
  • s prihodima kućanstva nižim od 3.750 kuna.

Odnos prema novcu građana Republike Hrvatske

Prosječna ocjena iznosi 3,0 od mogućih 5 bodova.
Najmanje odgovoran odnos prema novcu imaju građani mlađi od 19 godina dok ostali građani dijele slične stavove prema trošenju novca.

Prezentacija o provedenom istraživanju s detaljnim rezultatima istraživanja dostupna je ovdje.

Hanfa kontinuirano (samostalno ili u suradnji s drugim institucijama) provodi edukaciju usmjerenu na poboljšanje razine financijske pismenosti šire javnosti i ciljanih skupina a svoje aktivnosti posebno usmjerava prema mladima. Najčešće održava razna predavanja za učenike i studente te organizira i sudjeluje u projektima namijenjenim edukaciji mladih, a provela je i edukativnu kampanju s ciljem upoznavanja javnosti o važnosti poznavanja obilježja i rizika financijskih proizvoda i usluga. Informacije o edukativnim aktivnostima koje je Hanfa provela u zadnjih par godina dostupne su ovdje. U ovom izborniku dostupni su i drugi sadržaji povezani s edukacijom i zaštitom potrošača:

Filmovi su za preuzimanje (engl. download) dostupni na zahtjev putem adrese elektroničke pošte info@hanfa.hr