Financijska pismenost

U ovom podizborniku nalaze se edukativni video materijali:

koji su dio inovativnog programa financijskog opismenjavanja koji provodi Hanfa. Program je namijenjen svima koji žele bolje shvatiti glavna načela štednje i ulaganja kako bi u životu donosili što bolje financijske odluke.

Objava video materijala nastavak je aktivnosti koje Hanfa provodi na temelju istraživanja financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj koje je provela u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom i Ministarstvom financija. Istraživanje je provedeno prema metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) te su nalazi istraživanja usporedivi s rezultatima istog istraživanja u drugim zemljama.

Najnoviji rezultati istraživanja razine financijske pismenosti u Hrvatskoj koje je krajem 2019. godine provela Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pokazuju blagi porast u odnosu na 2015. godinu. Prosječna ocjena financijske pismenosti građana Hrvatske iznosila je 12,3 od ukupno 21 boda (59%), u odnosu na 11,7 bodova (56%) iz 2015. Osim u Hrvatskoj, istraživanje je još provedeno u Bugarskoj, Crnoj Gori, Gruziji, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji i Rumunjskoj. U istraživanju su se mjerile tri osnovne kategorije: financijsko znanje, financijsko ponašanje i odnos prema novcu.
OECD financijsku pismenost definira kao kombinaciju informiranosti, znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje ispravnih financijskih odluka za ostvarenje individualne dobrobiti. Pojednostavljeno, to je osnovno financijsko znanje koje nam je potrebno za funkcioniranje u današnjem okruženju.

                                                

Video o rezultatima financijske pismenosti u Hrvatskoj za 2019.godinu možete pogledati ovdje .
Prezentacija o provedenom istraživanju s detaljnim rezultatima istraživanja 2015.godine dostupna je ovdje .

Hanfa kontinuirano (samostalno ili u suradnji s drugim institucijama) provodi edukaciju usmjerenu na poboljšanje razine financijske pismenosti šire javnosti i ciljanih skupina a svoje aktivnosti posebno usmjerava prema mladima. Najčešće održava razna predavanja za učenike i studente te organizira i sudjeluje u projektima namijenjenim edukaciji mladih, a provela je i edukativnu kampanju s ciljem upoznavanja javnosti o važnosti poznavanja obilježja i rizika financijskih proizvoda i usluga. Informacije o edukativnim aktivnostima koje je Hanfa provela u zadnjih par godina dostupne su ovdje. U ovom izborniku dostupni su i drugi sadržaji povezani s edukacijom i zaštitom potrošača:

Filmovi su za preuzimanje (engl. download) dostupni na zahtjev putem adrese elektroničke pošte info@hanfa.hr