Edukacija i potrošači

Rukovodeći se svojim načelima, od kojih je jedno i izvješćivanje potrošača o aktivnostima iz svog djelokruga rada, Hanfa poduzima niz aktivnosti kako bi korisnicima financijskih usluga omogućila pravodobno dobivanje potrebnih informacija. Temeljni ciljevi Hanfe, koji se odnose na očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadziranje zakonitosti poslovanja svojih subjekata nadzora, izravno su povezani i sa zaštitom potrošača. U tom smislu Hanfa je svoje aktivnosti usmjerila na:

  • preventivno djelovanje koje se očituje kroz posredan i neposredan nadzor koji Hanfa provodi nad svojim subjektima nadzora, utvrđujući pritom obavljaju li subjekti nadzora svoje poslovne aktivnosti u skladu s relevantnim zakonskim odredbama, kao i izdanim potrebnim ovlaštenjima za obavljanje pojedinih aktivnosti. Registri ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba dostupni su na internetskim stranicama Hanfe
  • razvijanje svijesti o rizicima povezanim uz ulaganja u financijske instrumente, kao i pravima i obvezama subjekata nadzora i korisnika njihovih usluga
  • kontinuirano provođenje edukacije potrošača financijskih usluga pružajući relevantne informacije putem svojih internetskih stranica, objavom zakonske regulative, edukativnih tekstova, publikacija, priručnika i podataka o rezultatima poslovanja subjekata nadzora te odgovarajući na upite, odnosno predstavke potrošača.