Zakon o obveznim i Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 19/14 i 93/15)

 1. Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 19/14)
 2. Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 93/15)

Pravilnici

 1. Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 128/17)
 2. Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 104/17), pravilnik se primjenjuje od 1. siječnja 2018.
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 104/17), pravilnik se primjenjuje od 1. siječnja 2018.
 4. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 40/16)
 5. Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 40/16)
 6. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15)
 7. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 103/14 i 67/15)
 8. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 103/14
 9. Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 103/14)
 10. Pravilnik o promidžbi i ostalnim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 101/14 i 128/15)
 11. Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu (NN, br. 101/14)
 12. Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 63/14)
 13. Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 60/14)
 14. Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 60/14 i 135/15)
 15. Pravilnik o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave (NN, br. 60/14)
 16. Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 60/14 i 88/14)
 17. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova (NN, br. 52/14)
 18. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 52/14)
 19. Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 52/14)
 20. Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda (NN, br. 52/14)
 21. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (NN, br. 52/14)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava
 2. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora

Povratak na vrh

Odluke

 1. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2017. godinu (NN, br. 8/18)
 2. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2018. godinu (NN, br. 128/17)
 3. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu (NN, br. 121/16)
 4. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2016. godinu (NN br. 14/17)
 5. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu (NN, br. 8/17)
 6. Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2015. godinu (NN, br. 21/16)
 7. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2015. godinu (NN, br. 11/16)
 8. Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2016. godinu (NN, br. 137/15)
 9. Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2014. godinu (NN, br. 13/15)

Povratak na vrh

Mišljenja

1. Mišljenje u vezi s ulaganjem imovine obveznih i dobrovoljnih  mirovinskih fondova u udjele/dionice alternativnih investicijskih fondova  izvan Republike Hrvatske

Povratak na vrh

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 1. Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 19/14 i 29/18)

Pravilnici

 1. Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 128/17)
 2. Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 104/17), pravilnik se primjenjuje od 1. siječnja 2018.
 3. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 104/17), pravilnik se primjenjuje od 1. siječnja 2018.
 4. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 40/16)
 5. Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 40/16)
 6. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15)
 7. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 103/14)
 8. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 103/14)
 9. Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova (NN, br. 101/14)
 10. Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu (NN, br. 101/14)
 11. Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 101/14)
 12. Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 98/14)
 13. Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova (NN, br. 72/14)
 14. Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (NN, br. 68/14)
 15. Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 63/14)
 16. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova (NN, br. 52/14)
 17. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 52/14)
 18. Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom (NN, br. 52/14)
 19. Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda (NN, br. 52/14)
 20. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 52/14)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava
 2. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora

Povratak na vrh