Obavijesti

Obavijest o novim funkcionalnostima kod generiranja i predaje web obrazaca

Hanfa je, u skladu s rezultatima ankete provedene nad subjektima nadzora, nadogradila servis unosa web obrazaca i dostave dokumentacije u elektroničkom obliku. Nadogradnja se odnosi na unapređenje sučelja za izradu i preuzimanje web obrazaca te sučelja za predaju web obrazaca, a u svrhu bržeg i efikasnijeg zaprimanja i pregleda dokumentacije.

Nove funkcionalnosti su:

1. Pregled u Excel formatu

Pregled je omogućen na sučelju za izradu web obrazaca i generiranje XML datoteka. Kako bi u Excel formatu vidjeli što ste ispunili potrebno je samo kliknuti na gumb Export u Excel.

2. Kategorije dokumentacije kod predaje web obrazaca

Uvedene su kategorije na koje se odnosi dokumentacija koja se predaje. Kategorije se odnose na sadržaj dokumentacije koja se dostavlja, odnosno trenutno su uvedene kategorije licenciranje, nadzor ili niti jedna kategorija. Pri predaji dokumentacije potrebno je obavezno iz padajućeg izbornika odabrati mjerodavnu kategoriju, a moguće je označiti jednu ili više kategorija odjednom.

01.09.2017.

Obavijest o objavi Kalendara predaje izvještaja za subjekte nadzora na internetskoj stranici reports.hanfa.hr

Hanfa je na internetskoj stranici reports.hanfa.hr objavila Kalendar predaje izvještaja za subjekte nadzora iz kojeg je za svaki pojedini izvještaj vidljiv period i rok predaje izvještaja. Radi lakšeg snalaženja omogućen je poseban pogled predaje izvještaja zasebno za investicijske usluge, investicijske i mirovinske fondove te društva za upravljanje, tržište kapitala, tržište osiguranja te leasing i faktoring. Kalendar je dostupan ovdje.

Pročitaj više...

07.06.2017.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika

ESMA je 7. travnja 2017. objavila Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti