Obavijesti

ESMA - Javna objava vezi s praksom payment for order flow (PFOF)

Objavljeno: 23. srpnja 2021.

Javna objava u vezi s PFOF-om kao praksom po kojoj brokeri primaju plaćanja od trećih osoba (mjesta izvršenja) kako bi usmjeravali naloge na ta mjesta. PFOF unazad godinu dana predstavlja praksu kod poslovanja s malim klijentima, uglavnom u SAD-u, ali sve više i u nekim državama članicama. U tom je kontekstu ESMA tražila od nacionalnih nadzornih tijela da navedenu praksu prioritiziraju u svojim nadzornim aktivnostima u 2021./2022.

U objavi se elaborira zašto je navedena praksa u bitnome neusklađena sa zahtjevima MiFID-a II: radi postojanja sukoba interesa (interes brokera je da se nalog usmjeri na točno određenu platformu, neovisno o interesu klijenta), potencijalnog nepostizanja najpovoljnijeg izvršenja za klijenta (broker koristeći navedenu praksu ne može osigurati najpovoljnije izvršenje za klijenta jer mora uzeti u obzir sveukupni trošak transakcije), činjenice da se neosporno radi o dodatnom poticaju koji bi trebao biti opravdan povećanjem kvalitete usluge za klijenta te jasno prikazan u strukturi troškova koji se daju klijentu.

U izjavi se još upozorava i na određene prakse takozvanih „zero-commision“ brokera koji malim klijentima ne naplaćuju naknade za trgovanje i koriste PFOF praksu. ESMA u njihovim praksama vidi rizike za zaštitu ulagatelja – manjak transparentnosti prema ulagateljima i potencijal takvih praksi da utječe na investicijske odluke malih klijenata.  

Zaključno, ESMA naglašava da u većini slučajeva ova praksa ne bi bila u skladu s MiFID-om II i povezanim delegiranim aktima.

Ostale obavijesti