Studenti Zagrebačke škole ekonomije i managementa posjetili Hanfu

​Posjet studenata Zagrebačke škole ekonomije i managementa organiziran je u dvije grupe te predstavlja nastavak edukativnih aktivnosti Hanfe na temu financijske pismenosti. Tom prilikom studentima je prezentiran rad Hanfe s naglaskom na djelokrug i nadležnosti Hanfe te međunarodnu suradnju (poglavito članstvo u ESMA-i, EIOPA-i i ESRB-u). Također im je prezentirana tema povezana s područjem tržišta kapitala i to preuzimanje dioničkih društava.