Studenti iz Erasmus programa u posjetu Hanfi

Portugalski studenti koji se, u okviru međunarodne razmjene studenata i programa Erasmus+, ovih dana educiraju na RRIF Visokoj školi za financijski management bili su 11. travnja 2018. u edukativnom posjetu Hanfi.

Riječ je o studentima na studiju Poslovnog upravljanja iz Portugala koji su se željeli detaljnije upoznati s radom nadzornog tijela, a posebno zanimanje pokazali su za područje osiguranja.