Obavijest o primjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi)

Hanfa obavještava javnost da se od 1. siječnja 2018. u Republici Hrvatskoj izravno primjenjuje Uredba 1286/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi). Uredba definira koji investicijski proizvodi se smatraju PRIIP-om, a prije nego što PRIIP postane dostupan malim ulagateljima, izdavatelj PRIIP-a za taj proizvod sastavlja dokument s ključnim informacijama u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i objavljuje dokument na svojoj internetskoj stranici.

Predmetna uredba između ostalog također definira oblik i sadržaj dokumenta s ključnim informacijama te informacije vezane uz dostavljanje tog dokumenta ulagateljima.