Prezentacija projekta Hanfe u vezi s unaprjeđenjem digitalizacije poslovanja Udruženjima društava za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima te Grupaciji depozitara i skrbnika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Hanfa unaprjeđuje i širi projekt digitalizacije poslovanja koji obuhvaća zaprimanje dokumentacije od subjekata nadzora u digitalnom obliku. Subjekti nadzora Hanfe već sada dostavljaju Hanfi velik broj dokumenata u digitalnom obliku, a namjera je da se dostava dokumenata digitalizira u najvećoj mogućoj mjeri.

Dana 7. ožujka 2017. u Hrvatskoj gospodarskoj komori održana je prezentacija projekta društvima za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima te depozitarima.

Između ostalog, prezentacija je obuhvatila prikaz infrastrukture za dostavu dokumentacije u digitalnom obliku, potrebne izmjene podzakonske regulative te upute o načinu slanja dokumentacije.

Hanfa je ujedno pozvala sudionike na dostavu sugestija, prijedloga i komentara kako bi implementacija projekta što više pomogla operativnom poslovanju i administrativnom rasterećenju subjekata nadzora.