Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi na poslovima Višeg specijalista za razvoj SQL baza podataka (m/ž) (SQL Server Developer Expert) u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju, Ured glavnog tajnika, na poslovima

Višeg specijalista za razvoj SQL baza podataka (m/ž)
(SQL Server Developer Expert)

više izvršitelja

Opis poslova:

 • projektiranje, dizajniranje, razvoj i implementacija programskih rješenja baziranih na MS SQL-u
 • izrada izvještaja
 • podrška korisnicima
 • suradnja s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima financijskih institucija na području Republike Hrvatske i Europske unije
 • predlaganje, sudjelovanje u pripremi i izradi specifikacija prema potrebama razvoja novih rješenja

Uvjeti:

 • najmanje četiri godine radnog staža na poslovima projektiranja i održavanja informacijskih sustava
 • visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • izvrsno znanje SQL-a
 • programiranje, dizajn i razvoj baza podataka
 • osnove jednog programskog jezika
 • napredno poznavanje rada na osobnom računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika

Prednost:

 • posjedovanje nekog od certifikata: MCSA: SQL 2012/2014/2016 BI Development, MCSA: SQL 2012/2014/2016 Database Development ili MSCD
 • iskustvo u programiranju dulje od dvije godine (poželjno ASP.Net, Java)
 • iskustvo u radu s MS SQL Server rješenjem
 • iskustvo u naprednom korištenju SharePointa
 • dobro poznavanje Microsoft BI alata (SSIS, SSRS)
 • iskustvo u vođenju projekata po projektnoj metodologiji
 • pružanje korisničke podrške
 • poznavanje XML-a
 • rad u financijskim ili regulatornim institucijama

Što nudimo:

 • rad na zanimljivim i izazovnim razvojnim projektima
 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

Zainteresirani kandidati trebaju pisanu ponudu i životopis dostaviti najkasnije do 17. travnja 2018. putem linka za prijavu. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/03
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1 
Zagreb, 3. travnja 2018.