Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi na poslovima Poslovnog analitičara (m/ž) (Business Analyst) u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Odjelu za informatičko-komunikacijsku tehnologiju, Ured glavnog tajnika,
na poslovima

Poslovnog analitičara (m/ž)
(Business Analyst)

jedan izvršitelj

Opis poslova:

 • prikupljanje poslovnih zahtjeva i definiranje istih na tehničkoj razini
 • izrada procedura (skripti), naprednih izvještaja
 • izrada i izmjena dokumentacije za nove, kao i za postojeće aplikacije i rješenja
 • podrška korisnicima
 • suradnja s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije
 • predlaganje, sudjelovanje u pripremi i izradi specifikacija prema potrebama razvoja novih rješenja
 • sudjelovanje u izradi testnih scenarija i testovima tehničkih rješenja
 • planiranje i upravljanje isporukama tehničkih rješenja

Uvjeti:

 • najmanje četiri godine radnog staža na poslovima projektiranja i održavanja informacijskih sustava
 • visoka stručna sprema, odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • dobro znanje SQL-a i razumijevanje relacijskih baza podataka
 • napredno poznavanje Power Pivot alata i poznavanje razvojnih okruženja i/ili jezika za analizu podataka i izradu izvještaja
 • poznavanje alata SQL Management Studio
 • poznavanje načina rada WEB servisa i procesa razvoja aplikacija
 • iskustvo u izradi dokumentacije (tehničke, funkcionalne) na temelju poslovnih zahtjeva
 • napredno poznavanje rada na osobnom računalu
 • aktivno znanje engleskog jezika

Prednosti:

 • posjedovanje nekog od certifikata: MCSA: SQL 2012/2014/2016 BI Development, MCSA: SQL 2012/2014/2016 Database Development ili MSCD
 • iskustvo u programiranju (poželjno ASP.Net, Java)
 • iskustvo u radu s MS SQL Server rješenjem
 • dobro poznavanje Microsoft BI alata (SSIS, SSRS)
 • iskustvo u vođenju projekata po projektnoj metodologiji
 • pružanje korisničke podrške
 • poznavanje XML-a
 • programiranje, dizajn i razvoj baza podataka
 • poznavanje ETL procesa i/ili iskustvo u migraciji podataka
 • rad u financijskim ili regulatornim institucijama

Što nudimo:

 • rad na zanimljivim i izazovnim razvojnim projektima
 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

Zainteresirani kandidati trebaju pisanu ponudu i životopis dostaviti najkasnije do 17. travnja 2018. putem linka za prijavu. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/18-02/04
UR.BROJ: 326-01-220-224-18-1 
Zagreb, 3. travnja 2018.