Obavijest u vezi s održavanjem obrazovnog programa i ispita za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika u 2018.

Hanfa obavještava kako će prijave za pohađanje jedinstvenog obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika u 2018. te prijave za pristup ispitu za investicijskog savjetnika i brokera početi odmah nakon stupanja na snagu Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, za koji se očekuje da će stupiti na snagu u siječnju 2018. godine.

Ovu obavijest Hanfa objavljuje kako bi zainteresirani kandidati mogli pravovremeno prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za prijave za pohađanje obrazovnog programa i ispite i prije objave obavijesti o početku zaprimanja prijava.

Navedeni obrazovni program i ispiti regulirani su Pravilnikom o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15; dalje: Pravilnik).

Hanfa će u skladu s člankom 3. stavkom 4. Pravilnika održati obrazovni program ako se prijavi dovoljan broj zainteresiranih kandidata za pohađanje obrazovnog programa.

U slučaju prijave dovoljnog broja zainteresiranih kandidata održat će se jedinstven obrazovni program, koji će obuhvaćati predavanja za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika, odnosno pokrivat će materiju svih ispita (za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društava, brokera i za investicijskog savjetnika).

Zainteresirane osobe, bez obzira na to koje kolegije žele slušati s obzirom na kasnije polaganje ispita, prijavljuju se za pohađanje jedinstvenog obrazovnog programa i mogu pohađati sva predavanja ili samo ona za koja su zainteresirane.

Informacije o održavanju obrazovnog programa, prijavama za ispite, uvjetima pohađanja obrazovnog programa i pristupa ispitu te rokovima održavanja ispita će se pravovremeno objaviti na internetskoj stranici Hanfe, a okvirni datumi i termini održavanja obrazovnog programa i ispita u 2018. su sljedeći:

  • obrazovni program: 5. - 20. veljače 2018.
  • ispiti za investicijske savjetnike: ožujak i rujan
  • ispiti za brokere: travanj i listopad
  • ispiti za ovlaštene upravitelje mirovinskih fondova: svibanj i lipanj
  • ispiti za ovlaštene upravitelje mirovinskih osiguravajućih društava: studeni i prosinac

Navedeni datumi i termini podložni su promjenama i bit će točno definirani u naknadnim obavijestima na internetskim stranicama Hanfe.