Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru

ESMA je 5. svibnja objavila Zajedničke smjernice za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru. 

Obavijest o primjeni smjernica

Smjernice

Opis

Naziv smjernica

Zajedničke smjernice za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru                   

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Ove smjernice primjenjuju se na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga pri bonitetnoj procjeni stjecanja ili povećanja kvalificiranih udjela u investicijskim društvima, društvima za osiguranje, društvima za reosiguranje te SKDD-CCP-u kao središnjoj drugoj ugovornoj strani. 

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

U cijelosti.

Datum početka primjene smjernica

Stupanjem na snagu novog Zakona o tržištu kapitala i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_HR.pdf