Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika

ESMA je 7. travnja 2017. objavila Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika.

Obavijest o primjeni smjernica

Smjernice

Opis

Naziv smjernica

Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika.

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Svi subjekti nadzora Hanfe koji su ujedno i obveznici provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

U cijelosti.

Datum početka primjene smjernice

U roku od jedne godine od donošenja ovih smjernica, odnosno najkasnije travanj 2018. godine.

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Joint%20Guidelines%20on%20risk-based%20supervision_HR%20%28ESAs%202016%2072%29.pdf