Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika iz područja tržišta kapitala

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze
  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću su trajala u razdoblju od 27. studenog do 11. prosinca 2017. godine.

Izvješća o provedenim savjetovanjima objavljena su putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.