Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima većeg broja pravilnika s područja investicijskih i mirovinskih fondova

Završena su savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima većeg broja pravilnika s područja investicijskih i mirovinskih fondova koja su trajala u razdoblju od 7. ožujka do 6. travnja 2017. godine.

Izvješća o provedenim savjetovanjima objavljena su putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.