Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja leasinga

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi
  • Pravilnika o izmjenama Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  • Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru.

Savjetovanja su provedena u razdoblju od 5. lipnja 2017. do 4. srpnja 2017. godine.

Izvješća o provedenim savjetovanjima objavljena su putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.