Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja leasinga i faktoringa

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
  • Pravilnika o izmjeni pravilnika o kontnom planu leasing društava
  • Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava.

Savjetovanja su trajala u razdoblju od 13. do 20. prosinca 2017. godine.

Izvješća o provedenim savjetovanjima objavljena su putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.