Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno obavljanja poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u veljači 2018.

Prvi (I.) ispitni rok u 2018. godini za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održat će se 5. i 6. veljače 2018. u Hotelu International Zagreb, Miramarska 24.

U razmatranje će se uzeti samo uredne prijave zaprimljene u Hanfi zaključno s danom 16. siječnja 2018. godine.

Hanfa će pet dana prije dana održavanja ispita, na svojoj internetskoj stranici pozvati kandidate koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za ispit s propisanom dokumentacijom da pristupe ispitu, objavom šifre kandidata navedene u prijavi za ispit.

Obrazac za prijavu ispita te informacije o naknadama koje se plaćaju za pristupanje ispitu nalaze se pod rubrikom: Ispiti u organizaciji Hanfe, Zastupnici u osiguranju i posrednici osiguranju i reosiguranju.