Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja tržišta kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva
  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja burze

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 27. studenog do 11. prosinca 2017. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.