Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja leasinga

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi
  • Pravilnika o izmjenama Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  • Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 5. lipnja do 4. srpnja 2017. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.