Obavijest o popisu kandidata koji mogu pristupiti prvom ispitnom roku za investicijskog savjetnika – 10. ožujka 2018.

Hanfa objavljuje popise kandidata koji mogu pristupiti prvom ispitnom roku za investicijskog savjetnika, a koji će se održati 10. ožujka 2018. u dvorani D7 Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb s početkom u 9.00 sati.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati s dokumentom sa slikom zbog čega je potrebno doći u 8.30 sati.

1. Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu za investicijskog savjetnika, a koji polažu sve kolegije (3 kolegija)

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 2 sata i 30 minuta.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje:

  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja b)
  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja b)
  • 60% točnih odgovora iz 3. kolegija


2. Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu za investicijskog savjetnika, a koji polažu 2. kolegij Financijsko-računovodstveni dio, samo sadržaj a) Računovodstvo i financijsko izvještavanje, ekonomska politika, kvantitativne metode, teorija portfelja i 3. kolegij Posebni dio.

Na popisu se nalaze kandidati koji polažu navedene kolegije i sadržaje u skladu s člankom 13. stavkom 4. točkom 2. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15; dalje u tekstu: Pravilnik).

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 1 sat.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje:

  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 3. kolegija


3. Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu za investicijskog savjetnika, a koji polažu 3. kolegij Posebni dio.

Na popisu se nalaze kandidati koji polažu navedene kolegije i sadržaje u skladu s člankom 13. stavkom 4. točkom 1. podtočkom 1. Pravilnika.

Za kandidata na ovom popisu ispit će trajati 45 minuta.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje 60% točnih odgovora iz 3. kolegija.


Ispit se piše neizbrisivom olovkom, a upotreba kalkulatora je dopuštena.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopuštena upotreba literature, PDA i smart phone uređaja, kao ni mobilnih telefona.

Kandidatima će na samom ispitu biti podijeljene formule iz sadržaja Kvantitativne metode – Financijska matematika i Statistika (unutar 2. kolegija Financijsko-računovodstveni dio).


U slučaju da se netko od prijavljenih osoba ne nalazi na popisima, kao i za sve dodatne informacije i objašnjenja, obratite se na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr