Obavijest o održavanju prvog ispitnog roka za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva - 11. studenog 2017.

Prvi ispitni rok za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva održat će se u subotu 11. studenog 2017. u prostorijama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb, s početkom u 9.00 sati.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati s dokumentom sa slikom zbog čega je potrebno doći u 8.45 sati.

Ispit se piše neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, PDA i smart phone uređaja, kao ni upotreba mobilnih telefona.

  1. Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, a koji polažu sve kolegije (3 kolegija)

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 3 sata i 30 minuta.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje:

  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja b)
  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja b)
  • 60% točnih odgovora iz 3. kolegija
  1. Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, a koji polažu 3. kolegij Posebni dio

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 1 sat.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje 60% točnih odgovora iz cijelog kolegija.

Na popisu se nalaze kandidati koji polažu navedeni kolegij u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom 3. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15).

U slučaju da se netko od prijavljenih osoba ne nalazi na popisima, kao i za sve dodatne informacije i objašnjenja, obratite se na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr