Obavijest o održavanju ispita u prosincu 2017. za zastupnike u osiguranju odnosno posrednike u osiguranju i reosiguranju

Šesti (VI.) ispitni rok u 2017. godini za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održat će se 4. i 5. prosinca 2017. u Hotelu International, Zagreb, Miramarska 24.

Pravo pristupa ispitu imaju sljedeći kandidati i to u terminima kako slijedi:

Napomena: U skladu s člankom 3. stavkom 10. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije  za  nadzor  financijskih  usluga  (Narodne  novine,  br.  3/17),  u slučaju  da kandidat  nije  u  mogućnosti  pristupiti  provjeri  stručnih  znanja  za  dobivanje  ovlaštenja  za obavljanje  poslova  zastupanja  u  osiguranju  odnosno  posredovanja  u  osiguranju  i reosiguranju, potrebno je da o tome pisano obavijesti HANFU (na adresu Miramarska 24B, Zagreb) najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom  o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju. Administrativna pristojba za ispit neće se vraćati.