Obavijest o objavi XSD sheme i pripadajuće dokumentacije u vezi s izvještavanjem o transakcijama iz članka 26. Uredbe 600/2014 (MiFIR)

Hanfa obavještava investicijska društva o objavi XSD sheme u skladu s kojom će se Hanfu obavještavati o detaljima izvršenih transakcija kako je propisano člankom 26. Uredbe 600/2014 (MiFIR). Uz XSD shemu, Hanfa objavljuje i sljedeće povezane dokumente:

  • Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/590 оd 28. srpnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za izvješćivanje nadležnih tijela o transakcijama (tzv. RTS 22, na hrvatskom i engleskom jeziku, koji propisuje konkretne detalje o izvršenim transakcijama o kojima je potrebno izvještavati nadležno tijelo te daje opis istih polja).
  • ESMA Guidelines on Transaction reporting, order record keeping and clock synchronisation under MiFID II (Smjernice ESMA-e kojima se dodatno objašnjavaju opći principi vezano uz  izvještavanje o transakcijama, način ispunjava pojedinih polja iz RTS-a 22, kao primjer daju konkretni trgovinski scenariji i primjeri ispunjenih XSD shema, i slično).
  • ESMA Technical Reporting Instructions - MiFIR Transaction Reporting (dokument kojim se dodatno propisuju tehnička pravila vezano uz izvještavanje nadležnog tijela o izvršenim transakcijama, npr. ispunjavanje Business Application Header-a).
  • Validation Rules (tablica propisuje kontrolne mehanizme unutar XSD sheme koji će se trebati poštivati od strane obveznika dostave izvještaja. U protivnome, izvještaj se neće moći predati Hanfi).             

XSD shema, kao i svi navedeni dokumenti objavljeni su ovdje pod točkom TID-NOVI – Novi izvještaj o transakcijama investicijskih društava (članak 26. Uredbe 600/2014 MiFIR).

Obveza dostave izvještaja Hanfi u skladu s navedenom shemom započinje od 3. siječnja 2018. dok će se testno razdoblje prijave transakcija sukladno novoj XSD shemi provoditi par mjeseci prije navedenog roka. Posljedično pozivaju svi obveznici dostave navedenog izvještaja na pravovremeni početak implementacije projekta.

Podatke o načinu dostave izvještaja Hanfi, kao i o razdoblju u kojem će se provoditi testno dostavljanje izvještaja, Hanfa će objaviti u nadolazećem razdoblju.