Obavijest o objavi predložaka za izvješće o solventnosti i financijskom stanju pojedinačnih društava za osiguranje i grupa

Hanfa obavještava društva za osiguranje o objavi predložaka za izvješće o solventnosti i financijskom stanju pojedinačnih društava za osiguranje i grupa u excel formatu na hrvatskom jeziku. Predlošci se nalaze na internetskoj stranici Hanfe unutar izbornika Tržište osiguranja i podizbornika Tehničke upute i obrasci.