Obavijest o konačnim rezultatima prvog ispitnog roka za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva održanog 11. studenog 2017. i zaprimanju prijava za drugi ispitni rok koji će se održati 9. prosinca 2017.

Dana 24. studenog 2017. završio je predviđeni rok za uvid u ispite za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva te Hanfa objavljuje konačne rezultate prvog ispitnog roka kako slijedi:

Drugi ispitni rok održat će se 9. prosinca 2017. godine.

Hanfa napominje kako prijave za drugi ispitni rok za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva traju od 11. rujna 2017. te će se nastaviti zaprimati do 1. prosinca 2017. do 10 sati. U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se do navedenog roka fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave.

Prvi i drugi ispitni rok međusobno su neovisni te drugi ispitni rok mogu prijaviti i istom pristupiti i kandidati koji se nisu prijavili i pristupili ispitu na prvom ispitnom roku.

Prijave dostavljene telefaxom ili elektroničkom poštom ne zaprimaju se.

Prijave dostavljene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Po zaprimanju uredno dostavljenog zahtjeva za pristupanje ispitu, Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 2. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15) na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.

Zahtjev za pristupanje ispitu sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se Hanfi na obrascu Zahtjev za pristupanje ispitu koji se nalazi pod Ispiti u organizaciji Hanfe / Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Kandidati koji su se prijavili za pristupanje prvom ispitnom roku, uz Zahtjev za pristupanje drugom ispitnom roku dostavljaju samo dokaz o podmirenoj administrativnoj pristojbi i naknadi za pristupanje ispitu.

Informacije o visini administrativne pristojbe i naknade te uplati istih nalaze se u dokumentu Administrativne pristojbe i naknade koji je dostupan pod Ispiti u organizaciji Hanfe / Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Detaljne informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita te popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu Hanfa će objaviti naknadno putem svoje internetske stranice.

Ostale važne napomene

Hanfa posebno ističe članak 13. stavak 2. Pravilnika, kojim je određen sadržaj ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva za kandidate koji su:

  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za brokera nakon 1. siječnja 2009.
  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za investicijskog savjetnika nakon 1. siječnja 2009.
  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
  • položili ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju tada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05 i 107/07), a koji nisu ishodili licencu prije stupanja na snagu trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14) i za kandidate koji nisu obnavljali licencu za upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva

Za sve potrebne informacije možete se obratiti na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr