EIOPA objavila Nadzornu izjavu o analizi prvih Izvješća o solventnosti i financijskom stanju te istaknula područja na kojima je potreban daljnji napredak

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 18.12.2017. Nadzornu izjavu utemeljenu na analizi Izvješća o solventnosti i financijskom stanju društava za osiguranje i društava za reosiguranje te grupa osiguratelja. Cilj je Nadzorne izjave EIOPA-e unaprijediti objavljivanje budućih izvješća.

Analiza je utemeljena na uzorku javno dostupnih Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR izvješća) iz 2016. godine koja su sastavljala društva za osiguranje, društva za reosiguranje te grupe osiguratelja iz Europskog ekonomskog područja.

Analiza EIOPA-e pokazuje da je većina SFCR izvješća objavljena u zadanim rokovima te da su, općenito, usklađena sa zahtjevima Solventnosti II. Većina izvješća bila je dostupna na internetskim stranicama društava.

Međutim, EIOPA je prepoznala niz područja na kojima su potrebna dodatna unaprjeđenja u pogledu kvalitete sadržaja budućih izvješća, na primjer:

  • sažetak prikladniji namjeni SFCR izvješća
  • informacije o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti pojedinačnog društva za osiguranje ili na razini grupe
  • sveobuhvatnije i bolje strukturirane informacije o osjetljivosti na rizik u različitim stresnim scenarijima
  • značajnije informacije o osnovama, metodama i osnovnim pretpostavkama korištenim u vrednovanju imovine, obveza i tehničkih pričuva te osvrt na nesigurnosti i postupku vrednovanja
  • sveobuhvatnije informacije o prihvatljivim vlastitim sredstvima

EIOPA potiče društva za osiguranje, društva za reosiguranje te grupe osiguratelja da u budućim pripremama SFCR izvješća uzmu u obzir preporuke iz Nadzorne izjave, pritom uvažavajući načelo proporcionalnosti.

U 2018. godini se po prvi puta u izvješćima zahtjeva i dostava usporedivih informacija. Prema tome, EIOPA je istaknula očekivanja koja ima u vezi obveznih područja te načina na koji bi navedene informacije trebale biti predstavljene u izvješću.

Dokument Nadzorne izjave dostupan je na stranicama EIOPA-e.