EIOPA objavila informacije o primjeni izuzeća i ograničenja od redovitog regulatornog izvještavanja te o uporabi kapitalnih dodataka

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 21. prosinca 2017. objavilo godišnje izvješće o primjeni izuzeća i ograničenja od redovitog regulatornog izvještavanja, te o primjeni kapitalnih dodataka od strane nacionalnih nadležnih tijela. Izvješće o primjeni kapitalnih dodataka izdano je po prvi put. Izvješće o primjeni izuzeća i ograničenja prikazuje izuzeća za razdoblje cijele 2016. godine te ograničenja za razdoblje prvog tromjesečja 2017. godine.

Društva za osiguranje i društva za reosiguranje obveznici su godišnjeg i tromjesečnog izvještavanja. Prema odredbama Direktive Solventnosti II, nacionalna nadležna tijela mogu izuzeti ili ograničiti opseg primjene kvantitativnih obrazaca za izvještavanje (QRT) na temelju kriterija kao što su predodređene granice tržišnog udjela životnog ili neživotnog osiguranja ili veličina društva.

Izvješće o izuzećima i ograničenjima pokazuje da je 134 društva i 8 grupa osiguratelja izuzeto od godišnjeg izvještavanja, te da 703 društva i 21 grupa osiguratelja primjenjuje ograničenja kod tromjesečnog izvještavanja. Od ukupnog broja nacionalnih nadležnih tijela, njih 21 nije odobrilo niti jednu primjenu izuzeća ili ograničenja. Većina njih planira prikupiti barem jedno potpuno godišnje izvješće prije donošenja odluka o primjeni izuzeća ili ograničenja od izvještavanja.

Ukupan tržišni udio društava koja primjenjuju ograničenja od izvještavanja i dalje je ispod najviše razine od 20% postavljene u Direktivi Solventnosti II.

Izvješće o primjeni izuzeća i ograničenja od izvještavanja za 2017. nalazi se ovdje.

Od razdoblja s kraja 2016. godine, četiri države članice nametnule su ukupno 20 kapitalnih dodataka na razini pojedinačnih društava, a jedna država članica nametnula je ukupno 4 kapitalna dodatka na razini grupe osiguratelja.

Većina kapitalnih dodataka odnosi se na slučajeve u kojima se profil rizika društva znatno razlikuje od pretpostavki koje se primjenjuju kod izračuna potrebnog solventnog kapitala (SCR) prema standardnoj formuli.

Veličine nametnutih kapitalnih dodataka nalaze se u rasponu od 2% do 85% od ukupnog potrebnog solventnog kapitala (SCR) društva.

Dvadeset i jedna država članica provelo je odredbe uredbe o korištenju mogućnosti suzdržavanja od objave primjene kapitalnih dodataka u prijelaznom razdoblju.

Izvješće o primjeni kapitalnih dodataka za 2017. dostupno je ovdje.